ΠολιτικήΔημοτικές και Περιφερειακές εκλογέςΠρωτοσέλιδαΣημαντικά

Αποτελέσματα εκλογών Δήμου Καβάλας (Συνεχής ενημέρωση)

Πασχαλίδης Πρότυπες Κατασκευές
Συνεχής ενημέρωση για τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών για τον Δήμο Καβάλας.

 

134ο ΕΤ. ΚΑΡΒΑΛΗ

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 131

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 57

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  12

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 43

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 34

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 3

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 480  ΕΨΗΦΙΣΑΝ 285 ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚA –

71ο ΕΤ. 

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 72

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 41

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  35

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 33

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 19

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 10

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ –  ΕΨΗΦΙΣΑΝ – ΑΚΥΡΑ 9 ΛΕΥΚA 1

117ο ΕΤ 

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 99

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 57

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  33

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 33

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 26

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 13

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 493  ΕΨΗΦΙΣΑΝ 266 ΑΚΥΡΑ 2 ΛΕΥΚA 3

135ο ΕΤ ΚΑΡΒΑΛΗΣ

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 152

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 55

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  19

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 27

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 33

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 4

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 471  ΕΨΗΦΙΣΑΝ 300  ΑΚΥΡΑ  ΛΕΥΚA

101ο ΕΤ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 88

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 46

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  40

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 30

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 22

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 11

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 488 ΕΨΗΦΙΣΑΝ 246 ΑΚΥΡΑ 7 ΛΕΥΚA 2

105ο ΕΤ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 71

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 53

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  35

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 39

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 10

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 7

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ –  ΕΨΗΦΙΣΑΝ – ΑΚΥΡΑ 7 ΛΕΥΚA 3

79ο ΕΤ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 91

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 54

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  50

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 41

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 16

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 16

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 512  ΕΨΗΦΙΣΑΝ 279 ΑΚΥΡΑ 4 ΛΕΥΚA 7

47ο ΕΤ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 83

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 43

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  41

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 30

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ20

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 3

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ –  ΕΨΗΦΙΣΑΝ – ΑΚΥΡΑ 8 ΛΕΥΚA

143ο ΕΤ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 71

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 67

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  40

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 25

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 8

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 0

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 515 ΕΨΗΦΙΣΑΝ 212 ΑΚΥΡΑ 1ΛΕΥΚA 0

88ο ΕΤ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 85

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 52

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  46

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 425

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ12

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 10

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ –  ΕΨΗΦΙΣΑΝ 234 ΑΚΥΡΑ 4 ΛΕΥΚA

83ο ΕΤ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 91

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 43

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  42

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 46

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 11

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 10

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ –  ΕΨΗΦΙΣΑΝ 243 ΑΚΥΡΑ 8 ΛΕΥΚA 4

120ο ΕΤ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 76

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 53

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  59

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 25

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 11

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 12

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ –  ΕΨΗΦΙΣΑΝ – ΑΚΥΡΑ 3 ΛΕΥΚA 7

118ο ΕΤ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 87

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 32

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  41

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 49

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 16

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 13

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ –  ΕΨΗΦΙΣΑΝ – ΑΚΥΡΑ 3 ΛΕΥΚA 3

155ο ΕΤ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 105

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 57

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  27

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 8

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 20

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 1

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ – ΕΨΗΦΙΣΑΝ – ΑΚΥΡΑ 6 ΛΕΥΚΑ

123ο ΕΤ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 84

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 55

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  39

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 33

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 23

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 13

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 471 ΕΨΗΦΙΣΑΝ 249 ΑΚΥΡΑ  2 ΛΕΥΚΑ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 73 ΕΤ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 79

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 47

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  34

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 33

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 16

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 8.

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 504 ΕΨΗΦΙΣΑΝ 224 ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ 6

45o ΕΤ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 75

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 43

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  30

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 33

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 11

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 11

93 Ε.Τ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 68

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 31

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  31

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 44

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 16

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 9

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 492 ΕΨΗΦΙΣΑΝ 203 ΑΚΥΡΑ 3 ΛΕΥΚΑ 1

51ο Ε.Τ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 71

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 43

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  25

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 26

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 11

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 14

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 462 ΕΨΗΦΙΣΑΝ 198 ΑΚΥΡΑ 4 ΛΕΥΚΑ 4

39ο Ε.Τ. 

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 61

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 25

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  22

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 22

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 6

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 10

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 491 ΕΨΗΦΙΣΑΝ 149 ΑΚΥΡΑ 2 ΛΕΥΚΑ 1

49ο Ε.Τ. 

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 63

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 43

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  36

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 54

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 8

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 13

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ – ΕΨΗΦΙΣΑΝ 223 ΑΚΥΡΑ 3 ΛΕΥΚΑ 3

67ο Ε.Τ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 90

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 55

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  41

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 25

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 21

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 9

63ο Ε.Τ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 75

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 58

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  31

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 31

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 14

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 12

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 510 ΕΨΗΦΙΣΑΝ 232 ΑΚΥΡΑ 10 ΛΕΥΚΑ 1

65ο Ε.Τ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 85

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 44

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  36

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 38

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 10

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 9

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 512 ΕΨΗΦΙΣΑΝ 226 ΑΚΥΡΑ 3 ΛΕΥΚΑ 1

57o Ε.Τ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 91

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 51

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  22

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 41

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 14

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 12

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 493 ΕΨΗΦΙΣΑΝ 236 ΑΚΥΡΑ 3 ΛΕΥΚΑ 2

98o Ε.Τ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 78

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 41

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  32

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 34

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 17

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 9

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ – ΕΨΗΦΙΣΑΝ 218 ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ –

147ο Ε.Τ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 97

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 66

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  21

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 11

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 10

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 2

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 528 ΕΨΗΦΙΣΑΝ 214 ΑΚΥΡΑ 5 ΛΕΥΚΑ 2

64ο Ε.Τ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 90

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 43

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  42

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 28

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 12

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 11

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ  ΕΨΗΦΙΣΑΝ  ΑΚΥΡΑ 3 ΛΕΥΚΑ 3

87ο Ε.Τ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 77

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 59

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  31

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 23

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 17

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 5

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ- ΕΨΗΦΙΣΑΝ – ΑΚΥΡΑ 6 ΛΕΥΚΑ 6

109ο Ε.Τ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 68

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 44

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  30

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 32

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 20

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 12

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ- ΕΨΗΦΙΣΑΝ – ΑΚΥΡΑ 4 ΛΕΥΚΑ 3

99ο Ε.Τ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 90

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 54

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  31

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 46

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 10

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 5

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 512 ΕΨΗΦΙΣΑΝ 244 ΑΚΥΡΑ 1 ΛΕΥΚΑ 7

111ο Ε.Τ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 123

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 48

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  43

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 38

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 20

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 9

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ –  ΕΨΗΦΙΣΑΝ – ΑΚΥΡΑ 5 ΛΕΥΚΑ 1

72ο Ε.Τ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 95

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 36

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  35

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 37

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 8

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 9

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 527 ΕΨΗΦΙΣΑΝ 227 ΑΚΥΡΑ 2 ΛΕΥΚΑ 5

90ο Ε.Τ.

ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 83

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ-Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 42

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ- ΕΡΓΟ ΤΩΡΑ  52

ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 44

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΩΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 8

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 9

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 493 ΕΨΗΦΙΣΑΝ 242 ΑΚΥΡΑ 1 ΛΕΥΚΑ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετικέτες


Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Accept privacy policy

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Close