Photo-Synthesis
Συγγυρίδης Εμπορία Αυτοκινήτων

Επιλογές αγοράςΣημαντικά

Ενημερωμένος και… κερδισμένος:
” Για ποιους λόγους ν’ αλλάξω προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας; “

Πασχαλίδης Πρότυπες Κατασκευές

 

Για ποιους λόγους να αλλάξω προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας;

 

 

Τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τιμολόγια των εταιρειών παροχής ενέργειας προσφέρουν τώρα τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές Οικιακούς, Επαγγελματικούς και Βιομηχανικούς να μειώσουν τα έξοδα κατανάλωσης τους έως και 45%

Επίσης, μπορείς να βρεις λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου, σχηματίζοντας μια ξεκάθαρη εικόνα για την ενέργεια που καταναλώνεις, απλά και γρήγορα χωρίς να αλλάζει η ποιότητα και η τάση του ρεύματος.

 

 

 

Τι σημαίνει ότι απελευθερώθηκε η λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα;

Από 1η Ιουλίου 2007 όλοι οι καταναλωτές στην Ελλάδα μπορούν πλέον να επιλέγουν ελεύθερα τον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Κατά το παρελθόν η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) κατείχε το μονοπώλιο της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Ήδη, πολλοί καταναλωτές έχουν επιλέξει να αλλάξουν Προμηθευτή, έχοντας τη δυνατότητα να μειώσουν τα έξοδα κατανάλωσής τους και να επωφεληθούν από μια σειρά νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Ποιοι καταναλωτές μπορούν να αλλάξουν Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας;

Σε όλους όσους παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια για οικιακούς, επαγγελματικούς αλλά και βιομηχανικούς σκοπούς  χαμηλής και μέσης τάσης.

 

Ποια είναι η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή; Είναι εύκολη η διαδικασία της αλλαγής παρόχου;

Το μόνο που χρειάζεται είναι η συμπλήρωση της Αίτησης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός της ΔΕΗ ή οποιουδήποτε άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν απαιτείται καμία επιβάρυνση ή επιπλέον αλλαγή στους υφιστάμενους μετρητές και στο δίκτυο.

Επίσης, δεν απαιτείται κανένα τέλος ενεργοποίησης.

Ποιος είναι ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την αλλαγή προμηθευτή;

Ο μέσος χρόνος που απαιτείται είναι 5 ημέρες για τα οικιακά τιμολόγια και το πολύ ένας μήνας για τα επαγγελματικά, μετά την αποδοχή της αίτησής σου και υπόκειται στις διαδικασίες του Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής.

 

Κατά τη διαδικασία αλλαγής παρόχου θα υπάρξει διακοπή ρεύματος;

Ο πελάτης δε μένει χωρίς ρεύμα ούτε λεπτό, διότι η αλλαγή εκπροσώπησης είναι λογιστική. Αλλάζουν κάποιες εγγραφές στα αρχεία του Διαχειριστή του Δικτύου και γίνεται αυτόματα η αλλαγή της εκπροσώπησης του πελάτη. Ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του δικτύου και την αδιάλειπτη τροφοδότηση του συνόλου των καταναλωτών, όπως ήταν και πριν.

 

Τι θα γίνει με την εγγύηση που έχω καταβάλει στη ΔΕΗ;

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται από τον προηγούμενο πάροχο με συμψηφισμό στον τελευταίο λογαριασμό που αναφέρεται ως τελικός.

 

Τι ποσό εγγύησης θα καταβάλλω στο νέο Πάροχο;

Το ποσό της εγγύησης, διαφοροποιείται ανάλογα με τον Πάροχο και συνήθως είναι από 30% έως 50% μικρότερο, σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της ΔΕΗ.

 

Τι χρονική διάρκεια έχει η σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με τους εναλλακτικούς παρόχους;

Η σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι αορίστου χρόνου εκτός αν πρόκειται για προσφορά με ορισμένη χρονική διάρκεια. Δικαιούσαι να την προσβάλεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, πέρα από την εξόφληση των λογαριασμών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

 

Γιατί η έκπτωση αφορά τις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος και όχι το σύνολο του λογαριασμού;

Η συνολική αξία του λογαριασμού κατανάλωσης αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες:

(α) τη χρέωση για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος,

(β) τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, που είναι η Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς, οι Λοιπές Επιβαρύνσεις του Συστήματος Μεταφοράς, η Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας,

(γ) τους φόρους και τέλη, που είναι το Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και το Δικαίωμα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ), και

(δ) οι χρεώσεις υπέρ τρίτων, που είναι τα Δημοτικά Τέλη, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και το τέλος της ΕΡΤ.

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εκπτώσεις μόνο στην πρώτη κατηγορία χρεώσεων, διότι οι λοιπές είναι σταθερές, ίδιες για όλους τους Προμηθευτές, αποφασίζονται και επιβάλλονται με Υπουργικές Αποφάσεις, και αποδίδονται σε Δημόσιους Φορείς (π.χ. ΔΕΔΔΗΕ, τελωνείο, κ.α.) όπως λαμβάνονται από τον πελάτη κατά τη διαδικασία της τιμολόγησης.

 

Πόσο συχνά θα λαμβάνω λογαριασμούς, και κάθε πότε πρέπει να τους εξοφλώ;

Η έκδοση των λογαριασμών γίνεται κάθε μήνα έναντι, ενώ εκκαθαριστικός λογαριασμός εκδίδεται ανά 4 μήνες μετά την επίσκεψη για μέτρηση των ενδείξεων από τον ΔΕΔΔΗΕ. Η protegia σας δίνει τη δυνατότητα να χρεώνεστε με την πραγματική σας κατανάλωση ώστε να πληρώνετε μόνο ότι καταναλώνετε. Μπείτε στη σελίδα ΒΑΛΕ ΜΕΤΡΗΣΗ, ή στην εφαρμογή myprotegia, στο πεδίο «Καταχώρηση ενδείξεων», συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία και λάβετε πλέον τον λογαριασμό σας με βάση την πραγματική σας κατανάλωση.

 

Με ποιο τρόπο μπορώ να εξοφλήσω το λογαριασμό μου;

Οι λογαριασμοί μπορούν να εξοφλούνται με τους παρακάτω τρόπους:

– Με Πάγια Τραπεζική Εντολή- Μέσω e-banking- Μέσω Phone-banking- Στα ταμεία Συμβεβλημένων Τραπεζών- Μέσω της υπηρεσίας EASY Pay της Τράπεζας Πειραιώς-Στο κατάστημα μας

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για τις Μετρήσεις;

Την ευθύνη των μετρήσεων για τους μετρητές χαμηλής τάσης την έχει ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Για τη Μέση και

Υψηλή Τάση, υπεύθυνος είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

 

Μπορώ να αλλάξω προμηθευτή έχοντας  Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Βεβαίως και μπορείς να αλλάξεις,  διότι η τιμή που σου προσφέρουν αυτή την στιγμή οι ιδιωτικοί πάροχοι ενέργειας είναι πιο οικονομική και δεν χρειάζεται να κάνεις συνεχώς αιτήσεις ένταξης

ΔΕΗ Τιμή χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε €/kWh ΚΟΤ Α

0,075€/kWh

PROTERGIA Τιμή χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε €/kWh 0,060€/kWh

Σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος που πρέπει να απευθυνθώ;

Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνείς απευθείας με το Κέντρο Βλαβών του ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής που ανήκει το ακίνητό σου. Η υπηρεσία διόρθωσης βλαβών προσφέρεται για όλο το 24ωρο πανελλαδικά.

 

 

Ενημερώσου ακόμη περισσότερο, με κάθε λεπτομέρεια, επικοινωνώντας μαζί μας στα τηλέφωνα:

2510 516 210,  2510 516 224  και  6932 526 096.  Σχετικά Άρθρα

1 σκέψη για “Ενημερωμένος και… κερδισμένος:
” Για ποιους λόγους ν’ αλλάξω προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας; “”

  1. Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο όσο και κατατοπιστικό. Θα ήθελα απλά να προσθέσω τη σελίδα ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ – https://pir.gr/allagi-paroxou-reymatos/ που είναι ιδιαίτερα κατατοπιστική σε όποιον θέλει να αλλάξει πάροχο. Εκεί αναφέρονται όλα τα στάδια με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις απαιτούμενες υποχρεώσεις για να αλλάξεις εταιρεία ρεύματος χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και συγχαρητήρια για την ενημερωτική ιστοσελίδα σας!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Accept privacy policy

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Close