Kouros-Epipla
Photo-Synthesis

ΚοινωνικάΠρωτοσέλιδα

Η απάντηση της διαβούλευσης του σωματείου των πετρελαίων

Πασχαλίδης Πρότυπες Κατασκευές

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Της πρωτοβάθμιας επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στην ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. – το Βαρέλι», η οποία εδρεύει στην Νέα Καρβάλη Καβάλας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Energean Oil & Gas ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αριθμ. 32, με ΑΦΜ 998380652, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Όπως καλώς γνωρίζετε οι εργαζόμενοι των εγκαταστάσεων πετρελαίου Νέας Καρβάλης Νομού Καβάλας, εκπροσωπούμενοι από το Σωματείο μας, πάντοτε στάθηκαν αρωγοί στη λειτουργία και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας σας, δεχόμενοι την υπερωριακή απασχόληση μέχρι σωματικής και ψυχικής εξάντλησης λόγω άρνησης σας να καλύψετε εγκαίρως τα κενά στις οργανικές θέσεις, δεχόμενοι την κατ’ επανάληψη παραβίαση των εργατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους, δεχόμενοι ακόμη και τη μείωση του εισοδήματός τους κάθε φορά που επικαλούνταν η εταιρία σας οικονομική δυσχέρεια. Ουσιαστικά δηλαδή οι εργαζόμενοι απορροφούσαν όλα αυτά τα χρόνια κάθε κλυδωνισμό της οικονομικής σας δραστηριότητας επωμίζονταν το βάρος να επαναφέρουν την εταιρία σε κερδοφόρα πορεία και να ισοσταθμίσουν κάθε επικαλούμενη από εσάς ζημία, που οφείλονταν αποκλειστικά σε δικές σας λανθασμένες επιχειρηματικές επιλογές και κινήσεις.

Ωστόσο από την ακολουθούμενη τακτική σας το τελευταίο ειδικά έτος αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον στόχος σας δεν είναι η εξεύρεση δίκαιης και συμφέρουσας -για την εταιρεία, τους εργαζόμενους, το δημόσιο συμφέρον, την τοπική οικονομία και το περιβάλλον- λύσης, αλλά η εκμετάλλευση των θυσιών και παραχωρήσεων που οι εργαζόμενοι έχουμε κάνει, ενώ παράλληλα επιχειρούνται ανεπίτρεπτοι αιφνιδιασμοί, παράκαμψη του σωματείου μας και υπονόμευση των εργασιακών δικαιωμάτων και των θέσεων εργασίας μας, υπό την απειλή πάντα της παύσης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και με την επίκληση ενός υποτιθέμενου σχεδίου αναδιοργάνωσης της δομής της εταιρείας, το οποίο ουδέποτε μας παρουσιάσατε, παρά μόνο τον Απρίλιο του 2021 εκκινήσατε μία όλως διεκπεραιωτική διαδικασία δήθεν διαβούλευσης για την εθελούσια αποχώρηση εργαζομένων, χωρίς φυσικά κανένα αποτέλεσμα, αφού δεν είχατε καμία πραγματική πρόθεση συνεννόησης μαζί μας.

Και το ίδιο επαναλαμβάνεται και τώρα με την αποστολή της από 19-9-2021 εξώδικης πρόσκλησης σας για διαβουλεύσεις, με την οποία, υπό μορφή και πάλι τελεσιγράφου, μας γνωστοποιήσατε την ειλημμένη και πάλι απόφαση σας να προχωρήσετε στην επιβολή καθεστώτος διαθεσιμότητας σε μέρος του προσωπικού του εργοστασίου για το χρονικό διάστημα από 1-12-2021 έως 31-12-2021.

Την απόφαση σας αυτή μας ανακοινώνετε ακόμη μία φορά χωρίς να μας προσκομίσετε κανένα αποδεικτικό στοιχείο αναφερόμενοι γενικά και αόριστα σε δήθεν συσσωρευμένες οικονομικές ζημίες και σε εκμηδένιση της δραστηριότητας της εκμεταλλεύσεως του Πρίνου η οποία μάλιστα οφείλεται στους εργαζόμενους. Συνεχίζετε τους ψευδείς και συκοφαντικούς για το Σωματείο μας και τα μέλη του ισχυρισμούς και ενεργώντας εκδικητικά και με εχθρότητα απέναντι μας, επειδή διεκδικούμε το αυτονόητο , ήτοι την ασφαλή λειτουργία του εργοστασίου, ασκείται επιπλέον πίεση εναντίον μας με την αδικαιολόγητη και τιμωρητική μείωση του εισοδήματος μας, το οποίο αποτελεί το μοναδικό μέσο επιβίωσης ημών και των οικογενειών μας.

Είναι πλέον προφανές ότι αδιαφορείτε για την ουσία των όσων σας καταγγέλλουμε και αυτό γιατί δεν γνωρίζετε στην πράξη πως λειτουργεί το εργοστάσιο και δεν αντιλαμβάνεστε την επικινδυνότητα την οποία ενέχει οποιαδήποτε λειτουργική έκπτωση. Επιθυμείτε να κάνετε απολύσεις και να αντικαταστήσετε το προσωπικό με εργολαβικούς εργαζόμενους και όσο κι αν προσπαθείτε να ωραιοποιήσετε την κατάσταση, αποφεύγοντας την λέξη «απόλυση», η εργαζόμενοι καταλαβαίνουν.

Σε κάθε περίπτωση εμείς επιθυμούμε την έναρξη ουσιαστικών διαβουλεύσεων μαζί σας και λέμε όχι σε τυπικές προσκλήσεις για συναντήσεις και προσχηματικές συζητήσεις, στις οποίες διαχρονικά προσέρχεστε, έχοντας ειλημμένη την απόφαση σας και χωρίς να είστε διατεθειμένοι να προσκομίσετε κανένα απολύτως στοιχείο που να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς σας και να ενισχύει τις προτάσεις σας.

Επειδή σύμφωνα με το ΠΔ 240/2006 ως «ενημέρωση» νοείται η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους εκπροσώπους των εργαζομένων, προκειμένου να λάβουν γνώση των υπό συζήτηση θεμάτων και όχι η γνωστοποίηση σχεδίων και η ανακοίνωση αποφάσεων, ενώ ως «διαβούλευση» νοείται η ανταλλαγή απόψεων και η καθιέρωση διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και του εργοδότου.

Επειδή η έννοια της ενημέρωσης και διαβούλευσης -διεξαγόμενη κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και περιεχόμενο- περιλαμβάνει την προσκόμιση στοιχείων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, την χορήγηση πληροφοριών και αποδεικτικών για τη διάρθρωση και την ανάπτυξη της απασχόλησης, καθώς και την γνωστοποίηση για τα λαμβανόμενα μέτρα πρόληψης σε περίπτωση που η απασχόληση απειλείται με οποιονδήποτε τρόπο.

Επειδή μόνο δια της χορήγησης των σχετικών πληροφοριών οι εργαζόμενοι μπορούν να σχηματίσουν και να διατυπώσουν γνώμη, επί της οποίας ο εργοδότης επιβάλλεται να απαντήσει αιτιολογημένα.

Επειδή μέχρι σήμερα τίποτα από τα παραπάνω δεν έχουν λάβει χώρα, αλλά αντιθέτως όσες φορές μας καλέσατε σε διαβούλευση προσπαθήσατε να επιβάλλετε μία «διαβούλευση – τελεσίγραφο».

Επειδή σας ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πρόκειται να μας παρελκύσετε και δεν πρόκειται να συμμετέχουμε γι ακόμη μία φορά σε μία προσχηματική διαδικασία αλλά αντιθέτως επιθυμούμε την ουσιαστική συζήτηση μαζί σας, η οποία μπορεί να διεξαχθεί μόνο αφού προσκομιστούν από εσάς τα αιτούμενα με την παρούσα οικονομικά και λοιπά στοιχεία.

Επειδή για την καλόπιστη άσκηση του δικαιώματος σας να θέσετε μέρος του προσωπικού σε διαθεσιμότητα απαιτείται η πάροδος εύλογου χρόνου πριν την επιβολή της, προκειμένου να αποφευχθεί αιφνιδιασμός των εργαζομένων. Εν προκειμένω βεβαίως τέτοιος χρόνος δεν τηρήθηκε, καθώς η εξώδικη δήλωση σας μας κοινοποιήθηκε στις 19-11-2021 και μας ανακοινώνετε ότι θα θέσετε σε διαθεσιμότητα μέρος του προσωπικού, χωρίς να προσδιορίζετε ποιους συγκεκριμένα εργαζόμενους, ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν, στις 1-12-2021. Και μόνο λοιπόν γι’ αυτό το λόγο, ακόμα κι αν δεν υπήρχαν άλλοι ουσιωδέστεροι λόγοι, τους οποίους θα σας αναλύσουμε κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων, θα πρέπει να αναβάλετε την ημερομηνία έναρξης των διαβουλεύσεων τουλάχιστον για μία εβδομάδα και εντωμεταξύ να μας αποστείλετε τα αιτούμενα με την παρούσα στοιχεία, ώστε να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε ουσιαστικά σε αυτήν.

Επειδή αμφισβητούμε ότι υφίσταται περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης σας, ώστε να καθίσταται αδύνατη ή ασύμφορη η απασχόληση έστω και μέρους του προσωπικού της. Η οικονομική δυσχέρεια δε που επικαλείστε χωρίς συγχρόνως να υπάρχει και μείωση του κύκλου των εργασιών σας, που να οφείλετε σε εξωγενείς και ανεξάρτητους από δική σας επιχειρηματική επιλογή παράγοντες, δεν δικαιολογεί την θέση μέρους του προσωπικού σε διαθεσιμότητα.

Επειδή είναι πάγια η νομολογία ότι αν τυχόν υπάρχουν άλλοι λόγοι, πέραν του περιορισμού της δραστηριότητας που δεν οφείλετε σε πρωτοβουλία της επιχείρησης, δεν επιτρέπεται εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας, γιατί η διαθεσιμότητα δεν ενέχει το μέτρο επιβολής ποινής σε βάρος του εργαζόμενου. Συγκεκριμένα υφίσταται προφανής κατάχρηση και παραβίαση του μέτρου της διαθεσιμότητας και όταν η διαθεσιμότητα απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων, η οποία δεν έχει ως σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων από την εργοδότρια αλλά έχει ως στόχο της άσκηση πιέσεως προς τους εργαζομένους, ώστε αυτοί να αποδεχθούν πρόταση ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, με την οποία να απαλλοτριώνονται σημαντικά δικαιώματά τους

Επειδή για να καταθέσουμε τις αιτούμενες από εσάς προτάσεις μας θα πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα που σας οδήγησαν στην απόφαση να θέσετε μέρους του προσωπικού σε διαθεσιμότητα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την εν γένει στάση σας και σας ΚΑΛΟΥΜΕ να αναβάλλετε την ημερομηνία διεξαγωγής της διαβούλευσης για μία εβδομάδα, ήτοι να πραγματοποιηθεί αυτή στις 29/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στον χώρο που έχετε ορίσει, αφού πρώτα μας αποστείλετε με δικαστικό επιμελητή ή με e-mail έως την Παρασκευή 26/11/2021, τα κάτωθι:

 • Στοιχεία εργαζομένων, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε διαθεσιμότητα.
 • το υφιστάμενο οργανόγραμμα των εγκαταστάσεων πετρελαίου Νέας Καρβάλης Νομού Καβάλας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης με περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης εργασίας και την θέση που καταλαμβάνει στο εν λόγω οργανόγραμμα κάθε εργαζόμενός της.
 • αναλυτική κατάσταση προσωπικού με αναλυτικό ανά εργαζόμενο μηνιαίο μισθολογικό κόστος κατ’ έτος για την τελευταία 10ετία
 • επιχειρησιακά σχέδια (business plan) τελευταίας δεκαετίας και σε κάθε περίπτωση το προσφάτως καταρτισθέν επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο προβλέφθηκε η πρόσφατη αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής της εκμετάλλευσης.
 • αντίγραφο της Μελέτης Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων του Πρίνου, η οποία σύμφωνα με δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας διεξήχθη από διεθνή οίκο και η οποία θα χορηγούνταν στο Σωματείο, προκειμένου να αποτελέσει τη βάση των μεταξύ μας συζητήσεων.
 • αποδεικτικά στοιχεία για τις επικαλούμενες φορολογικές ζημίες τις εταιρίας ύψους 313 εκατομμυρίων ευρώ ετών 2014 έως 2020.
 • τον προϋπολογισμός που υποβάλλατε στην ΕΔΕΥ για τις φετινές ζημίες ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ.
 • αποδεικτικό δόσεων δανείων ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για το έτος 2021
 • έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι χρηματοδοτήθηκε ο Πρίνος από τις δραστηριότητες του ομίλου στις άλλες χώρες με 100 εκατομμύρια ευρώ για τα έτη 2020 – 2021.
 • τους Ισολογισμούς της «ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.» και «Energean Oil & Gas ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» από το 2014 έως το 2020
 • αναλυτικό πίνακα δανείων της «ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.» και «Energean Oil & Gas ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» από το έτος 2007 έως σήμερα, επί του οποίου να περιλαμβάνεται ανά δάνειο 1) Ποσό δανείου, 2) Διάρκεια δανείου, 3) Επιτόκιο δανείου, 4) Φορέας χορήγησης, 5) Τυχόν εγγυήσεις, 6) ποσό εξόφλησης και υπολειπόμενο οφειλόμενο.
 • τυχόν χρηματοδοτήσεις – επιχορηγήσεις που έχει λάβει η εταιρεία για ένταξή της σε αναπτυξιακούς νόμους, ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ.
 • Τυχόν ενισχύσεις που έχει λάβει η εταιρία λόγω της πανδημίας.
 • αντίγραφα των υπογραφεισών συμβάσεων αποκλειστικής πώλησης πετρελαίου μεταξύ της εταιρείας σας και της BP Oil International Plc, εκ των οποίων, μεταξύ άλλων θα προκύπτουν οι όροι συνεργασίας, ο υπολογισμός της τιμής και ο τρόπος κοστολόγησης του πωλούμενου πετρελαίου.
 • αντίγραφα των τιμολογίων πώλησης πετρελαίου και θειαφιού από τον Πρίνο για τα έτη 2014 έως και σήμερα.
 • οικονομικό απολογισμό των επενδύσεων σε Πρίνο και Έψιλον (για Έψιλον μέχρι το ποσοστό που πραγματοποιήθηκε), εκ του οποίου να προκύπτει 1) το κόστος των καραβιών Valiant Energy, Energean Wave, της εταιρίας Arcer και του γεωτρύπανού Energean Force και 2) το κόστος των καινούργιων γεωτρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στον Πρίνο την τελευταία 10ετία.
 • τα υπογραφέντα συμφωνητικά της «ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε.» με την «Energean Oil & Gas ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» κατά τα έτη 2007 έως 2019.
 • στοιχεία μετοχής της εταιρείας από το χρηματιστήριο του Λονδίνου (τιμή εισαγωγής και τιμή σήμερα, τυχόν μερίσματα κ.τ.λ.)

Στην ως άνω συνάντηση το Σωματείο μας θα συνεπικουρείται από νομικούς και τεχνικούς συμβούλους, ενώ θα παρευρίσκεται και εκπρόσωπος της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας» και της «Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Ελλάδας».

Στο μεσοδιάστημα και προς εμπέδωση εμπιστοσύνης επί της κινούμενης διαδικασίας, σας ΚΑΛΟΥΜΕ να αναστείλετε το ανακοινωθέν πρόγραμμα διαθεσιμότητας.

Καβάλα, 22/11/ 2021

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. Κελαϊδάκης          Στ. Τσάγκας

Ετικέτες


Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Accept privacy policy

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Close