Kouros-Epipla
Photo-Synthesis

ΚοινωνικάΠολιτικήΠρωτοσέλιδα

Οι παράπλευρες «απώλειες» από την ένταξη των αρχαίων Φιλίππων στην UNESCO

Πασχαλίδης Πρότυπες Κατασκευές

 

Διαμαρτυρία μηχανικών για τους «ασφυκτικούς»  πολεοδομικούς όρους  λόγω… αρχαιοτήτων!

Κατόπιν αιτήματος τους,  οι μηχανικοί  Νίκος Ντουνιαπιλεν, Κουμουλιδου Θεοφιλια, Κατερίνα Γεωργιάδου και  Νίκος Καϊκισίζ συναντήθηκαν  με τον Δήμαρχο Καβάλας, Θόδωρο Μουριάδη  και τον αντιδήμαρχο Θόδωρο Παπαδόπουλο στην Κοινότητα Κρηνίδων, όπου και τους ενημέρωσαν  για τα προβλήματα που προέκυψαν λόγο της απαιτούμενης έγκρισης από την αρχαιολογία για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία  και την ρύθμιση αυθαιρέτων.

Οι περιοριστικοί όροι έκδοσης αδειών που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα έχουν άμεση σχέση και με την ένταξη της περιοχής των αρχαίων Φιλίππων στην Ουνέσκο. Ένα θετικό γεγονός το οποίο όμως έφερε ταυτόχρονα και πολλά προβλήματα στους ιδιοκτήτες ακινήτων, φέρνοντας  νέες υποχρεώσεις, μεγάλες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες που προστέθηκαν στις ήδη υπάρχοντες.

Ο δήμαρχος ζήτησε να σταλούν  γραπτώς τα προβλήματα και τα αιτήματα των μηχανικών, κάτι που έγινε με την παρακάτω επιστολή που υπογράφεται από τους τέσσερις μηχανικούς.

Η επιστολή, η οποία συνοδεύεται και από άλλα συνοδευτικά έγγραφα, αναφέρει τα εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

Κατόπιν της συζήτησης που έγινε στον χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Κρηνίδων την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021, σας κοινοποιούμε το παρακάτω κείμενο στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε ως κάτοικοι και μηχανικοί που δραστηριοποιούμαστε στον χώρο των οικισμών Κρηνίδων και Λυδίας, στη διεπαφή μας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας – Θάσου, κυρίως κατά την διαδικασία τακτοποίησης των υφιστάμενων πολεοδομικών υπερβάσεων με τις διατάξεις του Ν.4495/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στο παρόν επισυνάπτουμε δύο δειγματοληπτικές περιπτώσεις, όπως επίσης και έντυπο της ΥΠΕΝ – ΔΑΟΚΑ το οποίο αναφέρεται στην αρμοδιότητα των Υ.Δομ. για τον έλεγχο των δηλώσεων του Ν.4495/2017.

Κατά την διαδικασία τακτοποίησης με τις διατάξεις του Ν.4495/2017, προβλέπεται ανάλογα με την κατηγορία του άρθρου 96 στην οποία ανήκει η εκάστοτε πολεοδομική υπέρβαση, να συνταχθούν τα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά σχέδια που θα συνοδεύουν την δήλωση. Οι κατηγορίες 1 και 2 του εν λόγω άρθρου απαιτούν την επισύναψη σχεδίων των κατόψεων των υπερβάσεων. Για υπερβάσεις της κατηγορίας 3 δεν απαιτούνται καθόλου σχέδια. Για τις υπερβάσεις της κατηγορίας 4, όπου εξ’ ορισμού υπάρχει οικοδομική άδεια στο ακίνητο ζητούνται αντίγραφα του τοπογραφικού διαγράμματος της οικοδομικής άδειας, αντίγραφο του διαγράμματος κάλυψης στο οποίο σημειώνεται η θέση και το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής, όπως επίσης αντίγραφα των κατόψεων και τομών της οικοδομικής άδειας, επίσης με σημείωση των αυθαίρετων κατασκευών επί αυτών. Επιπλέον, για όλες τις κατηγορίες απαιτείται η προσκόμιση φωτογραφιών από το ακίνητο.

Η διαδικασία γνωμοδότησης της αρχαιολογίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 116 παρ.9α του Νόμου, προβλέπει την προσκόμιση δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ.4 του ίδιου άρθρου, ήτοι

α.    αρχιτεκτονική αποτύπωση η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία αναφέρονται η περιγραφή του κτιρίου, ιστορικό αδειοδοτήσεων, καθώς ο τρόπος και τα υλικά κατασκευής και αιτιολογείται η μορφολογική και αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής στο σύνολο του κτιρίου και του άμεσου δομημένου περιβάλλοντός του,

β.    φωτογραφική τεκμηρίωση της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου και του άμεσα δομημένου περιβάλλοντός του,

γ.     τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται η θέση της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντός του,

δ.    υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ίδια με αυτά που θα εισαχθούν στο πληροφοριακό σύστημα,

ε.    αποδεικτικά χρόνου κατασκευής / αποπεράτωσης,

στ.      αποδεικτικά δικαιώματος υπαγωγής του αιτούντος

Δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις των άρθρων 96 του Ν.4495/2017 έχουν οι αυθαίρετες κατασκευές των οποίων ο φέροντας οργανισμός έχει εκτελεστεί ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχει εγκατασταθεί πριν από τις 28 Ιουλίου 2011.

Ο χαρακτηρισμός της έκτασης του οικισμού των Κρηνίδων ως αρχαιολογικός χώρος χρονολογείται στις 27 Απριλίου 2012, ημέρα δημοσίευσης του ΦΕΚ 131_Α.Α.Π.27.04.2012.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/50540/1385/28-05-2020 έγγραφο της  Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας, οι δηλώσεις υπαγωγής σε ρύθμιση δεν υπόκεινται σε νέο έλεγχο αλλά αποτελούν αναγκαίο στοιχείο προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι κατασκευές που αποτυπώνονται ως υφιστάμενες, καθώς για τις δηλώσεις υπαγωγής σε ρύθμιση προβλέπεται ειδική διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου από Ελεγκτές Δόμησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711/19 Υπουργική Απόφαση.

Σε διάφορες περιπτώσεις αιτήσεων προς την αρχαιολογία έχει παρατηρηθεί η απαίτηση των εξής δικαιολογητικών:

  • Εξουσιοδότηση – υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη προς τον αρμόδιο μηχανικό
  • Τοπογραφικό διάγραμμα λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 39 του Ν.4495/2017
  • Διάγραμμα δόμησης λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 39 του Ν.4495/2017
  • Πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη  (κατόψεις/όψεις/τομές) των υφιστάμενων κατασκευών και εργασιών. Σε αυτή να περιγράφονται και να αποσαφηνίζονται με διαγράμμιση και σαφήνεια οι υφιστάμενες κατασκευές σε σχέση με την εγκεκριμένη μελέτη της Οικοδομικής Άδειας, καθώς και οι προς τακτοποίηση αυθαίρετες επιφάνειες / εργασίες λαμβάνοντας υπόψη τα φύλλα καταγραφής της Δήλωσης ένταξης στο Ν. 4495/2017. Στο σχέδιο όψεων να συμπεριληφθεί το υπόμνημα υλικών, ενώ η συσχέτιση απόλυτων-σχετικών υψομέτρων κρίνεται απαραίτητη. Επιπλέον, οι όψεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως με την υφιστάμενη κατάσταση.

Παράλληλα, έχουν γίνει συστάσεις ως προς τον τρόπο σύστασης των αρχιτεκτονικών σχεδίων, της τεχνικής έκθεσης της και του εντύπου της δήλωσης.

Από τα παραπάνω προκύπτει αφ’ ενός η απαίτηση εκ’ μέρους της αρχαιολογίας δικαιολογητικών που δεν προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου, αφετέρου η εμπλοκή σε θέματα που δεν είναι στην αρμοδιότητα τους προς έλεγχο.

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε να διευκρινιστεί με σαφήνεια και με αναφορά στην σχετική νομοθεσία, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την γνωμοδότηση της αρχαιολογίας, ανά κατηγορία του αρ.96 του Ν.4495/2017. Παρακαλώ να λάβετε υπόψιν ότι τα πλήρη αρχιτεκτονικά και το νέο τοπογραφικό διάγραμμα που ζητούνται, δημιουργεί δυσανάλογα μεγάλη δαπάνη που καλείται να επωμισθεί ο εκάστοτε πολίτης κάτοικος των εν λόγω οικισμών. Χαρακτηριστικά, σε μία περίπτωση υπέρβασης της κατηγορίας 3, δεν απαιτούνται καθόλου αρχιτεκτονικά σχέδια. Η αρχιτεκτονική αποτύπωση που προβλέπει η παρ.4 του αρ.116, θα μπορούσε να περιοριστεί στα προβλεπόμενα σχέδια του άρθρου 96, με παράλληλη φωτογραφική αποτύπωση που ήδη απαιτείται.

Τέλος, οι οικισμοί των Κρηνίδων και Λυδίας που χαρακτηρίστηκαν στο ίδιο ΦΕΚ ως αρχαιολογικός χώρος, δεν παρουσιάζουν κάποια μορφολογική ιδιαιτερότητα και δεν υπάρχει κάποια θεσμοθετημένη ενιαία αρχιτεκτονική γραμμή σύμφωνα με την οποία θα μπορούσε να προσαρμόζεται κάθε νέα κατασκευή, ή να διακρίνεται το αν κάποια πολεοδομική υπέρβαση συνάδει με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

 Εκ μέρους του συνόλου

των Μηχανικών που εδρεύουν

στην Δ.Κ. Κρηνίδων.

Με εκτίμηση,

Νίκος Ντουνιάπιλεν »Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Accept privacy policy

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Close