ΠολιτικήΠρωτοσέλιδα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καβαλας (Δείτε τα θέματα)

Πασχαλίδης Πρότυπες Κατασκευές
Στις 21 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας με «ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) με τα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

   1. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2022.
   2. 17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2022.
   3. Απευθείας αγορά ακινήτου στην οδό Φιλώτα 14.
   4. 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2022.
   5. Αίτηση από ιδιώτη, για την έγκριση ήδη υπάρχουσας κατασκευής (2 σκαλιών και ενός πλατύσκαλου) εντός κοινοχρήστου χώρου.
   6. Έγκριση 4ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» με MIS 5029256.
   7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων στη Δ.Ε. Φιλίππων του Δήμου Καβάλας».
   8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου για την στέγαση Κοινωνικού Ιατρείου στη Δημοτική Αγορά».
   9. Ορισμός χρόνου δεύτερης επιμήκυνσης σύμφωνα με την παρ. 1α) αρθρ.153 Ν.4938/06-06-2022 (ΦΕΚ Α΄109/06-06-2022) για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» MIS: 5001360 (Ενάριθμος: 2017ΣΕ27510039).
   10. Εισήγηση γνωμοδότησης για τη χωροθέτηση εκδοτικού μηχανήματος πώλησης εισιτηρίων του Αστικού ΚΤΕΛ Α.Ε. επί της οδού Πρεβέζης 29 στην Καβάλα (Έναντι εισόδου ΔΙΠΑΕ).
   11. Εισήγηση γνωμοδότησης για τη χωροθέτηση εκδοτικού μηχανήματος πώλησης εισιτηρίων του Αστικού ΚΤΕΛ Α.Ε. στην υφιστάμενη στάση «ΔΕΛΦΙΝΙ» στην περιοχή Περιγιαλίου Καβάλας.
   12. Έγκριση Χειμερινών Δρομολογίων ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ με ισχύ από 15.10.2022 έως 15.06.2023.
   13. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές – επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2021».
   14. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή οστεοφυλακίων και συντηρήσεις στα κοιμητήρια Αμυγδαλεώνα».
   15. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Συντηρήσεις- παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους έτους 2021».
   16. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις – Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους» με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
   17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές στο σχολικό συγκρότημα Νέας Καρβάλης».
   18. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Αμυγδαλεώνα».
   19. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021».
   20. Έγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευές – ανακατασκευές πεζοδρομία και κλίμακες του Δήμου Καβάλας».
   21. Σχέδιο προσδιορισμού χρηματικών προστίμων, πέραν του Ν.4442/2016 και της ΚΥΑ οικ. 16228/17-05-2017 (ΦΕΚ1723/Β΄/18-05-2017), για τις κυρώσεις του Π.Δ/τος 180/1979 σύμφωνα με το άρθρο 11 της αποφάσεως 527/2019 Δ.Σ. «Έγκριση του Σχεδίου κανονισμού χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».
   22. Καθορισμός χώρων υπαίθριας διαφήμισης.
   23. Εισήγηση περί διαγραφής μισθωμάτων του κ. Λαζαρίδη Παναγιώτη λόγω μη λειτουργίας του κλειστού κολυμβητηρίου Καβάλας.
   24. Ανάκληση της υπ’αριθμ.241/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.
   25. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2022 υπ. αριθ. 4.
   26. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καβάλας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής σε θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης-εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2023.
   27. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καβάλας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκρότηση Επιτροπής για τη αξιολόγηση-χορήγηση-ανανέωση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για το έτος 2023.
   28. Εισήγηση παραχώρησης του Δημοτικού κλειστού κολυμβητηρίου Καβάλας για τη διοργάνωση της «Ημερίδας Κολύμβησης Χειμερινής Περιόδου Αγωνιστικών Κατηγοριών» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα 03/12/2022.
   29. Εισήγηση παραχώρησης κλειστού κολυμβητηρίου Καβάλας στο Ναυτικό Όμιλο Θαλάσσιων Αθλημάτων Καβάλας και Κολυμβητικό Όμιλο Δράμας για διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων αθλητική περίοδο 2022-2023.
   30. Εισήγηση παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου Δ.Α.Κ. «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στον ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» (Α.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ)για διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων αθλητικής περιόδου 2022- 2023.
   31. Εισήγηση παραχώρησης των Κλειστών Γυμναστηρίων Δ.Α.Κ. «Αλεξάνδρα Δήμογλου» και Ποταμουδίων για την ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ για διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων αθλητικής περιόδου 2022-2023.
   32. Εισήγηση παραχώρησης των Κλειστών Γυμναστηρίων Δ.Α.Κ. «Αλεξάνδρα Δήμογλου» και Ποταμουδίων για την ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ – ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για διεξαγωγή αγώνων Τελικών φάσεων των Πρωταθλημάτων αθλητικής περιόδου 2022-2023.
   33. Εισήγηση παραχώρησης Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαμίτσας & Ποταμουδίων στη Διεύθυνση Αθλητισμού & Παιδείας Δημωφέλειας για την διοργάνωση 6ου Εργασιακού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης του Δήμου Καβάλας, «ΛΕΥΘΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» αθλητικής περιόδου Νοέμβριο 2022 Ιούνιο 2023.
   34. Εισήγηση σχετικά με την ανάκληση της αρ. αποφ. 272/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και λήψης νέας, που αφορά την παραχώρηση στον Α.Μ.Σ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, του Δημοτικού Σταδίου Βερούλειο και του Εθνικού Σταδίου Ανθή Καραγιάννη (γήπεδο ποδοσφαίρου) για διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων αθλητικής περιόδου 2022-2023.
   35. Εισήγηση σχετικά με την ανάκληση της αρ. αποφ. 274/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και λήψης νέας, που αφορά την παραχώρηση στον Α.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ, του Εθνικού Σταδίου Ανθή Καραγιάννη (γήπεδο ποδοσφαίρου) του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου Περιγιαλίου, του γηπέδου ποδοσφαίρου Κρυονερίου, του Δημοτικού Σταδίου Βερούλειο ως Β’ έδρα, για διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων αθλητικής περιόδου 2022-2023.
Ετικέτες


Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Accept privacy policy

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Close