ΚοινωνικάΠρωτοσέλιδα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας- Δείτε τα θέματα

Πασχαλίδης Πρότυπες Κατασκευές
H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 17 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 39/2023 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας» που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
 2. Υποχρεωτική αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του ΟΠΔ του Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2023.
 3. Απευθείας αγορά τμήματος αγροτεμαχίου.
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020 – 2021».
 6. Διαβίβαση εισήγησης Καβάλας για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ με αύξηση οικονομικού αντικειμένου έως 15% του έργου «Εργασίες ολοκλήρωσης βιοκλιματικής αναβάθμισης – διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του σχολικού συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» MIS 5029256 Υποέργο 3ο, της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» ΣΑΕΠ: 2018ΕΠ03110042.
 7. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους».
 8. Έγκριση ή μη προσωρινής κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (τμήματος οδοστρώματος) επί της οδού Κομνηνών και απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Κομνηνών για την τοποθέτηση ικριωμάτων επί του οδοστρώματος.
 9. Σχέδιο προσδιορισμού χρηματικών προστίμων, πέραν του Ν.4442/2016 και της ΚΥΑ οικ. 16228/17-05-2017 (ΦΕΚ1723/Β΄/18-05-2017), για τις κυρώσεις του Π. Δ/τος 180/1979 σύμφωνα με το άρθρο 11 της αποφάσεως 527/2019 « Έγκριση του Σχεδίου κανονισμού χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 10. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Περιγιάλι Καβάλας (πρώην Τέντα) για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας.
 11. Έγκριση ερυθράς στην ανώνυμη οδό μεταξύ των Γ154, Γ155 και Γ156 στη ΔΕΠΟΣ Καβάλας.
 12. Χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών υποβιβασμού τμήματος πεζοδρομίου επί της οδού Κασσιανής 3 στην πόλη της Καβάλας.
 13. Χορήγηση σε ιδιώτη, άδειας εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης της προσβασιμότητας τμήματος 60μ. επί της οδού Ν. Καζαντζάκη (Παληό).
 14. Έγκριση τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καβάλας MIS 5001652», στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020.
 15. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής για την «Μελέτη αξιοποίησης του κτηριακού αποθέματος των καπναποθηκών στην Καβάλα» περί τροποποίησης του ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
 16. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του οικοπέδου ΟΤ Γ787 στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε..
 17. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καβάλας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού των Χώρων Λουόμενων ως Πολυσύχναστων-λουτρικών Εγκαταστάσεων, έτους 2024.
 18. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2023 υπ. αριθ. 5.
 19. Εκμίσθωση με απευθείας συμφωνία του δημοτικού χώρου 1000τ.μ. στο δημοτικό στάδιο για εγκατάσταση και λειτουργία έκθεσης δεινοσαύρων.
 20. Παράταση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Ομονοίας και Γαλλικής Δημοκρατίας.
 21. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών / υπηρεσιών.
 22. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών / υπηρεσιών.
 23. Χορήγηση άδειας εφαρμογής προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ –ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΥΓΟΥ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ΄΄ που υλοποιείται από την ανάδοχη εταιρεία Α. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ – Δ. ΚΟΥΤΣΟΣ για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας
 24. Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και Δικτύου Πόλεων Βιώσιμη Πόλη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση έργων υποδομής του Δήμου Καβάλας
 25. Έγκριση της με αριθμό 52/2023 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά την «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β’ Τριμήνου προϋπολογισμού Δημοτικού Ωδείου οικ. έτους 2023
 26. Αντικατάσταση του κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΠΠΑ του Γεωργίου από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καβάλας μετά τη δήλωση παραίτησης του, από Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Εθελοντισμού και Επικοινωνίας του Δήμου Καβάλας, για την εύρυθμη λειτουργία της
 27. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για το έργο DIGIMEDFOR.Φ
 28. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές-κατασκευές στο Βερούλειο γήπεδο»
 29. Έγκριση της 225/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2023.
 30. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών.
 31. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καβάλας
 32. Καθορισμός κωδικού αριθμού δαπανών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, δεκτικού στην έκδοση ενταλμάτων προπληρωμή
 33. 6Η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας χρήσης 2023.
 34. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη στην παρακολούθηση Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας για τα έτη 2023-2024» και ορισμός μελών με τους αναπληρωτές του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
 35. Πρόσληψη μονίμου προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook.

Ετικέτες


Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Accept privacy policy

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Close