ΚοινωνικάΠρωτοσέλιδα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας- Δείτε τα θέματα

Πασχαλίδης Πρότυπες Κατασκευές
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στις 07 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 (Α΄91) του ΥΠ.ΕΣ., με τα παρακάτω θέματα:

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.Έγκριση της με αριθμό 122/2023 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με θέμα: «4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023».

2.Έγκριση της υπ’αριθ. 92/2023 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας με θέμα «Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023».

3.Έγκριση της υπ΄αριθ. 24/2023 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας» με θέμα: «Αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ) με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του π.δ. 85/2022».

4.Εισήγηση για τροποποίηση της απόφασης για τον κανονισμό στάθμευσης στη Χερσόνησο της Παναγίας.

5.7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2023.

6.Σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δήμου Καβάλας και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για την υπό – ένταξη Πράξη στο ΕΣΠΑ 2021-2027 με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο».

7.Χορήγηση άδειας εφαρμογής προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ» που υλοποιείται από την ανάδοχη εταιρεία ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΜΕ.ΚΟ.Ν. Α.Ε. για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.

8.Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για την τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος επί της οδού Τενέδου 19, Καβάλα.

9.Χορήγηση σε ιδιώτη, άδειας εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης τσιμεντοστρωμένου τμήματος της οδού Αγίου Όρους (περιοχή Δεξαμενής).

10. Χορήγηση σε ιδιώτη, άδειας εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης της προσβασιμότητας τμήματος 20μ. επί ανώνυμου πεζοδρόμου καθέτου στην οδό Θάλασσας Μαρμαρά.

11. Χορήγηση σε ιδιώτη, άδειας εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης της προσβασιμότητας σε τουριστική εγκατάσταση στην οδό Μ. Κατράκη (Παληό).

12. Εισήγηση για έγκριση ή μη τοποθέτησης πλακιδίων δαπέδου και μετατόπισης κατασκευής τέντας σκίασης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Φιλελλήνων και Ερμού 14 ιδιοκτησίας της εταιρείας «Θ. Μακαρίτης και ΣΙΑ Ο.Ε.».

13.Έγκριση προσωρινής κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (τμήματος οδοστρώματος) επί της οδού Δημοκρίτου, στην πόλη της Καβάλας.

14. Ανταλλαγή ρυμοτομούμενου ακινήτου επί των οδών Καλύμνου – Λέρου – Πάτμου με οικόπεδο στην περιοχή Νεαπόλεως.

15. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καβάλας στην οδό Εγνατίας στη Καβάλα, α) μετά από αίτημα του Δήμου Καβάλας και β) σε εφαρμογή της υπ’ αρ.289/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

16. Παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του υποέργου Α/Α1 «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων» της ομότιτλης πράξης (ΟΠΣ 5070876) έως 12.11.2023.

17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού από πράσινα απόβλητα στις Κρηνίδες Καβάλας».

18. Παράταση έως την 9-11-2023, της προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας του τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Κίμωνος».

19.Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021».

20.Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΈΤΟΥΣ 2022 – 2023».

21.Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2022».

22.Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΈΤΟΥΣ 2022 – 2023».

23.Έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021».

24. Χορήγηση (1ης) παράτασης της 1ης τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση και Επέκταση Δικτύου Πεζοδρόμων στην περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη».

25. Διαβίβαση εισήγησης για την ανάκληση της 232/2023 απόφασης ΔΣ και την έγκριση εκ νέου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ με αύξηση οικονομικού αντικειμένου έως 15% του έργου «Εργασίες ολοκλήρωσης βιοκλιματικής αναβάθμισης – διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου του σχολικού συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» η οποία θα βαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο έργο με ΜIS 5029256 Υποέργο 3ο, της Πράξης ΄΄Ενεργειακή Αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας΄΄ ΣΑΕΠ: 2018ΕΠ03110042.

26. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2023.

27.Έγκριση του 2ου ΑΠΕ με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης κατά 14,02% του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΈΤΟΥΣ 2022 – 2023».

28.Έγκριση του 3ου ΑΠΕ με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης κατά 14,46% του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΈΤΟΥΣ 2022 – 2023».

29.Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για την αντικατάσταση του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου οικοδομής επί της οδού Δαγκλή 6, Καβάλα.

30. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών.

31. Περί παράτασης ή μη εκμισθώσεων καλλιεργήσιμης γης – αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Πολυστύλου – Δάτου – Ζυγού – Φιλίππων – Λυδίας και Κρηνίδων.

32. Εκμίσθωση των αγροτεμαχίων με Νο Α88-58 και Α88-5α στη Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων.

33.Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2023 υπ΄αριθμ. 7.

34.Έγκριση της υπ΄αριθ. 11/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Καβάλας που αφορά την Γ΄ κατανομή έτους 2023 στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευσης Καβάλας.

35. Εισήγηση παραχώρησης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Καβάλας στα Αθλητικά Σωματεία για την διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων αγωνιστικής περιόδου 2023-2024.

36. Εισήγηση παραχώρησης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Καβάλας στα Αθλητικά Σωματεία για την διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων αγωνιστικής περιόδου 2023-2024.

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr), και μέσω facebook.

Ετικέτες


Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Accept privacy policy

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Close